Αρχική » Άρθρα » Ειδικά Θέματα

Θυρεοειδικές ορμόνες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Κατηγορία:
Ειδικά Θέματα
ΑΛΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: μειώνουν την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης).

ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ: η αμιοδαρόνη περιέχει ιώδιο και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές τηε λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα. Μπορεί να εμφανιστεί είτε υποθυρεοειδισμός είτε υπερθυρεοειδισμός. Συνιστάται παρακολούθηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.

ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ: η καρβαμαζεπίνη, η πριμιδόνη και η φαινυτοΐνη επιταχύνουν τον μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών (οι ανάγκες σε θυρεοειδικές ορμόνες μπορεί να αυξηθούν σε κατάσταση υποθυρεοειδισμού), ενώ η συγκέντρωση της φαινυτοΐνης πιθανώς αυξάνεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ: οι θυρεοειδικές ορμόνες ενισχύουν την δράση της αμιτρυπτιλίνης και της ιμιπραμίνης. Οι θυρεοειδικές ορμόνες πιθανώς ενισχύουν την δράση των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών.

ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:η χολεστιπόλη και η χολεστυραμίνη μειώνουν την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης).

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ: η ριφαμπικίνη επιταχύνει τον μεταβολισμό της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης) (οι ανάγκες σε λεβοθυροξίνη μπορεί να αυξηθούν σε κατάσταση υποθυρεοειδισμού).

!! ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ: οι θυρεοειδικές ορμόνες ενισχύουν την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών και της φαινινδιόνης.

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ: επιταχύνουν τον μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών (οι ανάγκες σε θυρεοειδικές ορμόνες μπορεί να αυξηθούν σε κατάσταση υποθυρεοειδισμού).

ΣΙΔΗΡΟΣ: ο από του στόματος σίδηρος μειώνει την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης) ( θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 2 ωρών μεταξύ των χορηγήσεων).

ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΕΝΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ: μειώνει την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης).

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ: η σιμετιδίνη και η σουκραλφάτη μειώνουν την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης (θυροξίνης).
!!=συνιστάται η αποφυγή της συγχορήγησης.


ΠΗΓΗ : Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων,Δρ. Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης, Δρ. Θεοδοσία Δ. Βογιατζάκη, Επιστημονικές εκδόσεις ASCENT Αθήνα 2007, σελ.127-128.