ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΜΑΛΗ

Νέα αιματολογική εξέταση ως προς την ευαισθησία στους αντι-TNF βιολογικούς παράγοντες.

Ερευνητές από την Mayo Clinic στο Rochester, Minnesota, διαπίστωσαν ότι, μια αιματολογική εξέταση που στηρίζεται στον λόγο (ratio) ιντερφερόνη Β προς ιντερφερόνη Α, έχει ...

Αντιβιοτικά και νεανική αρθρίτιδα.

153 παιδιά που έπασχαν από νεανική αρθρίτιδα, συγκρίθηκαν με 1530 υγιή παιδιά, επιλεγμένα ως προς την ηλικία και το φύλο και διαπιστώθηκε ότι, τα ...
νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet

νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet

Η νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet είναι χρόνια φλεγμονώδης αγγειοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B51. Οι αφθώδεις στοματικές εξελκώσεις είναι συνήθως η ...

Γιατί πονά η χρόνια οστεοαρθρίτιδα και τι κάνουμε εμείς γιαυτό; Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, ρευματολόγος

Το ερώτημα του τίτλου προκύπτει από δύο πραγματικές αλλά και περίεργες διαπιστώσεις: 1) Στην oστεοαρθρίτιδα πιστεύουμε ότι η νόσος ξεκινά και εξελίσσεται στον αρθρικό ...

οστεονέκρωση

Η νέκρωση του οστού είναι το αποτέλεσμα της ελαττωμένης αρτηριακής αιμάτωσης, που οδηγεί σε καθίζηση του οστού, σε διαταραχή της γεωμετρίας της άρθρωσης και ...
Συστηματική σκλήρυνση

Συστηματική σκλήρυνση

Source: Eular textbook on systemic sclerosis, Editor: Eric Hachulla, Co-editor: Laszlo Czirjak

Ψωριασική αρθρίτιδα: νέα θεραπεία.

Το Apremilast είναι ένας αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 4 που φαίνεται ότι καταστρέφει το κυκλικό AMP. Το κυκλικό AMP, όσο είναι υψηλό, καταστέλλει τις υπερφλεγμονώδεις ...

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες

Αποτελούν μια ετερογενή ομάδα παθήσεων, που χαρακτηρίζονται από κεντρομελική μυική αδυναμία και άσηπτη φλεγμονή των σκελετικών μυών. Τα γενικά αποδεκτά κριτήρια για τη διάγνωση ...

Ορθοκυτταρική ιατρική

Η ορθοκυτταρική ιατρική είναι μια νέα θεραπευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή της φυσικής ιατρικής και της κλινικής εφαρμογής της διατροφολογίας, αλλά και ...
MRI Αριστερού κάτω ποδός . Συνοβιοσάρκωμα.

MRI Αριστερού κάτω ποδός . Συνοβιοσάρκωμα.

Με φυσιολογικό MR σήμα και φυσιολογικό εμπλουτισμό απεικονίζεται η σπογγώδη ουσία των επιμέρους οστικών δομών στην ανατομική περιοχή του αριστερού άκρου ποδός. Στην πελματιαία ...

Δευτεροπαθή νεοπλάσματα των αρθρώσεων.

Σάρκωμα αρθρικού υμένα: Το σάρκωμα του αρθρικού υμένα είναι ένα ασύνηθες νεόπλασμα υψηλής κακοήθειας, που προσβάλλει τα κύτταρα του αρθρικού υμένα. Τυπικά παρατηρείται κοντά ...

Άλλοι πρωτοπαθείς όγκοι των αρθρώσεων.

Μονήρες ενδοαρθρικό λίπωμα: Μπορεί να παρατηρηθεί αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Πιο συχνά, υπερβολικός ενδοαρθρικός λιπώδης ιστός οφείλεται στο ειδικό λίπωμα lipoma arborescens. Η οντότητα ...